OPQ32 (Професионално-личностен тест)

 

OPQ32 е един от най-широко разпространените въпросници в света за определяне на поведенческия стил. Предоставя информация за 32 определени  личностни  характеристики, които дават яснота за поведението на индивида  на работното място и неговите ключови компетентности. За разлика от други тестове, OPQ е модел за личностно оценяване, създаден специално за ползване в корпоративна среда.

 

Моделът OPQ  

 

Моделът  OPQ дава възможност да се разбере ролята на личността и въздействието, което личността на човека оказва върху ефективността на работното място.

 

OPQ е подкрепен от изчерпателни международни изследвания, доказващи неговата надеждност, релевантност и валидност. OPQ се прилага без прекъсване от повече от 25 години.

 

OPQ32 се доставя онлайн, което го прави лесен и икономически изгоден за прилагане.

 

Доклад при подбор

 

Кои са основните ползватели?

От каква информация се нуждаят?

Кандидатът  

Искам да получа информация за това как се представих на теста който попълних.
Искам да знам повече за моя стил на работа в екип

Пряк ръководител   

Искам информация за това как кандидата предпочита да работи, как прилага своите умения и как се вписва в екип

Имам нужда от ясно представена информация за кандидата и за това какво е неговото обичайно поведение.

Искам да знам какви са силните страни на кандидата и какви са вероятните му области за подобрение при работата в екип

Искам да знам как би се представил кандидата прилагайки ключови умения и компетенции и какви са потенциалните му слабости, за да бъдат разгледани по-задълбочено.

Искам да идентифицирам най-добре справящите се в отдел продажби

Искам да наема хора с по-голям потенциал в сферата на продажбите

Искам да намаля разходите от текучество в търговския екип

 

Доклад при планиране на развитие

 

Кои са основните ползватели?

От каква информация се нуждаят?

Лицето, което попълва теста и/или
Пряк ръководител  

Искам да разбера кои са моите силни страни и кои области мога  да развия

Искам да работя с подчинените служители, за да изградя план за развитието им

Искам да разбера как мога да уча по-ефективно

Искам  да разбера как работя като част от екип и как мога да подобря моето представяне

Искам да разбера как мога да помогна за подобряването на резултатите на определен човек от моя екип

Искам да подобря представянето на моя екип

Искам да разбера какви са проблемите в моя екип

Искам да създам нов екип, който ще се сработи добре

 

на горе на горе